Google: Sử dụng lệnh trang web để kiểm tra các URL riêng lẻ

John Mueller của Google cho biết trên Twitter rằng bạn có thể sử dụng lệnh trang để kiểm tra từng trang riêng lẻ và xem chúng có được lập chỉ mục không. Nói chung, Google yêu cầu SEO không phụ thuộc vào lệnh trang web nhưng với công cụ…

Bản cập nhật của Google Penguin|Bàn tròn marketing

Google Penguin là một trong những thuật toán ảnh hướng mạnh đến giới làm SEO. Thuật toán này được ra mắt lần đầu vào ngày 24-4-2012 nhằm mục đích làm giảm thứ hạng các website vi phạm nguyên tắc đi backlink của những nhà quản…

Cập nhật thuật toán xếp hạng Google ngày 12/3/2019

Bản cập nhật thuật toán xếp hạng vị trí trên google ngày 12 – 03 – 2019 (Florida) Trước khi được Google xác nhận, các cộng động SEO quốc tế đã nhận thấy một số thay đổi. Các công cụ theo dõi đã phát hiện…